Boretti Service Prices

Skydd av personuppgifte

Boretti behandlar persondata från sina kunder. Vi gör det för att kunna erbjuda våra kunder en optimal kundupplevelse, och för att nå våra mål. Denna skrivelse syftar till att förklara hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka är vi?
Vi är Boretti: Boretti skapar ikonisk köksutrustning och stilfulla grillar i exceptionell italiensk stil. Vi vill bringa den italienska livsstilentill ditt hem. Skrivelsen om skydd av personuppgifter täcker all vår behandling av data.

Boretti BV är belägen i Abberdaan 114 (1046 AA) i Amsterdam.

Vilken personlig data behandlar vi?
Vi behandlar följande personlig data:

För- och efternamn, adress, bostad, telefonnummer, kön, e-post, detaljer över deltagandet (events och /eller möten), betalningsuppgifter, intresseområden t.ex. “matlagning” eller “sökning”'), yrkestitel, foton, kontakthistorik, IP-adress, social ID, ID-kakor (läs mer om kakor i vårt uttalande om kakor) och surfvanor.

Varför behandlar vi personlig data?
Vi behandlar personlig data för följande syften:

Rättsliga bestämmelser
En del av behandlingen krävs enligt lag. Denna behandling berör främst personuppgifter i skatteskyldighetssyfte. Men även i händelse av olyckor, måste vi behandla personuppgifter i Boretti.

Kundbehandling och kundtjänst
Inom vår kundbehandling arkiverar vi vem som handlat i vår butik, inklusive relavanta kontakuppgifter. Vi arkiverar olika personliga data över våra kunder för att kunna leverera våra tjänster på ett så optimalt sätt som möjligt. Vi handhar kunduppgifter för att kunna skicka din order och för att du ska kunna erhålla bästa möjliga information. Vi behandlar personlig data för marknadsundersökningar och uppgifter om deltagarna i syfte att planera våra events på bästa möjliga sätt. Du kan nå oss via olika kanaler: telefon, e-post, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest och YouTube till exempel. För att kunna vara tillgängliga behöver vi också behandla persondata.

Nyhetsbrev och e-postmeddelanden
Du kan registera dig hos oss för att få nyhetsbrev. Ibland är det personanpassat, ibland inte. Om du inte längre önskar våra nyhetsbrev, kan du säga upp prenumerationen ifrån varje e-post.

Sekretessgaranti
Kontaktuppgifter behandlas för att kunna samla in, sända och utvärdera, granska sekretessgarantin.

Rekrytering och förvärv (marknadsföring)
Boretti rör sig i en marknad i ständig förändring, och det är därför vi kontaktar nya kunder, sponsorer, talare i events, experter i inspirationssessioner och vi rekryterar kollegor likaså. Vi behandlar också personuppgifter i syfte att upprätthålla kontakt med alla. När vi skapar Boretti reklamkampanjer (och varumärksrelaterade kampanjer såsom events) krävs behandling av personlig data likaså. Till exempel IP-adress, ID-kakor, social ID och / eller surfvanor. Det möjliggör att vi kan marknadsföra den mest relevanta reklamen på rätt ställen. Vi använder oss också av för Boretti “anpassade målgrupper”' (och varumärksrelaterade kampanjer) via sociala medias plattformar. Vi använder därför Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube och LinkedIn. På dessa plattformar (personanpassade) kan reklam postas. Vi överlämnar inga personuppgifter till tredje part om utan obedstridbart tillstånd. Om du inte vill ha reklam visad på dessa plattformar, kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter ovan. Du kan också säga upp din prenumeration från dessa plattformar. Anvisningar kan hittas på följande sidor:

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
YouTube
LinkedIn

Obs: Du kan fortfarande se reklam postad av Boretti efter att du sagt upp din prenumeration if du ingår i en allmän mälgrupp vi fokuserar vår reklam på.

Förbättra Borettis service
Vi arkiverar också personlig data i syfte att förbättra vår service. Till exempel klickbeteende på vår webbsida där vi analyserar vilka artiklar som är mest attraktiva hos läsarna och antal öppningar för att avgöra ifall våra nyhetsbrev är relevanta.

Speciell data
Vi behandlar två typer av speciell personlig data. Nämligen kön och etnicitet (foton). Vi behandlar kön för att kunna titulera dig med “fru” eller “herr”. Vi behandlar foton för att ge mer atmosfär till vårt innehåll. Behandling av dessa data kommer inte användas för andra ändamål.

Inblandade parters rättigheter
Under AVG har alla inblandade parter flera rättigheter. Vi strävar efter att följa dem till punkt och pricka. Har du tips eller synpunkter? Vänligen låt oss få veta. För att hävda dina rättigheter, kontakta oss på info@boretti.com eller +31(0)20-4363439.

Information and insyn
Naturligtvis kan du kontrollera din persondata vi behandlar. Vi önskar också berätta mer om hur och varför vi behandlar dessa data.

Rättelse: Har du upptäckt att vår data över dig är felaktig? Låt oss veta det så att vi kan ändra.
Rätt att bli borttagen: Du har alltid rätt att ta bort din personliga data vi arkiverar från dig. Kanhända att vi måste behandla din data för andra ändamål ändå (såsom t.ex. administration eller deduplicering).
Tvång: Om du känner att vi behandlar din personliga data felaktigt och inkorrekt, kan du begränsa behandlingen likaså.
Protest: Du kan överklaga behandlingen av personlig data. Gäller det marknadsföring? Då kan vi avsluta behandlingen så fort som möjligt.
Överföring: Det finns en ny rättighet inom AVG att få din personliga data överförd. Om du vill hävda denna rättighet, vänligen kontakta oss.

Dessutom, har du också rätt att:

Återkalla tillstånd: Till exempel för att erhålla e-post. Om du önskar dra tillbaka tillståndet för andra typer av behandling, vänligen kontakta oss.

Klaga hos AP: Anser du inte att vi följer sekretesslagarna? Då vill vi förstås höra det. Du kan skicka din klagan till denna AP efter den 25 maj 2018.

Kvarhållandeperiod
Vi lagrar inte personlig data längre än nödvändigt.

Behandlingsprinciper
Såsom förklarats ovan behandlar vi viss data för att uppfylla en skyldighet enligt lag, andra för att fullfölja en överenskommelse (servicekontrakt, event) och de flesta av dem för Borettis legitima intressen: för att nå våra mål. Slutligen, behandlar vi viss data med ditt tillstånd: denna berör främst spårmetoder online för att vår service riktas till våra målgrupper och våra kunders behov.

Tredje parts mottagare
I syfte att implementera våra tjänster använder vi oss av serviceleverantörer. Dessa är inte tredje part mottagare utan processorer. Vi samarbetar till exempel med speditörer för att du ska få din order levererad till en specifik adress. Dessa parter behandlar personlig data i enlighet med Borettis anvisningar. Ibland är vi rättsligen tvingade att tillhandahålla personlig data åt tredje part, såsom skattemyndigheter. Men vi kommer enbart förse tredje part med din infomation ifall vi har fått ditt tillstånd.

Länkar
På Borettis hemsida kan du hitta länkar till andra webbsidor eller organisationer. Om du använder dig av dessa länkar kommer du att komma in på andra områden med andra tänkbara skydd av personuppgifter.

Förklaring om kakor
Vi använder kakor på Borettis hemsida. Vi använder dem för att förbättra våra tjänster, för att garantera optimal funktion på vår webbsida, för effektivt utförande av kampanjer och för de ändamål som beskrivs i sekrettesförklaringen. Kakor är små textfiler som placeras ut av en internetsida på en PC, surfplatta eller mobiltelefon.

Nödvändig
Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Statistik
Cookies för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

Marknadsföring
Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för enskilda användare, och därmed mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Boretti
Boretti

Bli inspirerad och upplev
Borettis 'Passion i Cucina'.

Upptäck våra vackra produkter

Hitta en officiell återförsäljare