Boretti Service Prices

Garantiförsäkran

Boretti B.V. garanterar kvaliteten på de varor som levereras under en garantiperiod på 2 år efter köpet. Garantiperioden gäller för Borettis utomhusprodukter och köksmaskiner som levereras av Boretti B.V.

Vid köp av en Boretti-spis från och med den 1 mars 2018 gäller en standardgarantiperiod på 5 år, varvid endast kostnader för besök debiteras från och med det 3e året.