Boretti Service Prices

Ons privacybeleid

Boretti verwerkt persoonsgegevens van haar relaties. Dit doen wij om onze klanten een optimale klantervaring te bieden, en om onze doelen te bereiken. Deze privacyverklaring heeft als doel uit te leggen waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?
Wij zijn Boretti: Boretti maakt iconische keukenapparatuur en stijlvolle barbecues in een uitzonderlijke Italiaanse stijl. Wij streven ernaar om de 'Italian Kitchen Lifestyle' bij u thuis te brengen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op al onze verwerkingen van gegevens.
Boretti BV is gevestigd aan de Abberdaan 114 (1046 AA) in Amsterdam.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnemersgegevens (evenementen en/of bijeenkomsten), betalingsgegevens, interessegebieden (bijv. 'koken' of 'zoeken'), functietitel, foto's, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (lees meer over cookies in onze cookieverklaring) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerking is wettelijk verplicht. Het gaat dan vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan ook zijn in geval van bijvoorbeeld een ramp dat wij bij Boretti persoonsgegevens moeten verwerken.

Klantenadministratie en klantenservice
In onze klantenadministratie leggen wij vast wie er in onze winkel heeft gekocht, inclusief alle relevante contactgegevens. Wij bewaren diverse persoonsgegevens van onze klanten om onze diensten zo optimaal mogelijk te kunnen leveren. Zo bewaren wij contactgegevens om uw bestelling te vervoeren en u zo goed mogelijk te informeren, verwerken wij persoonsgegevens voor ons marktonderzoek en deelnemersgegevens om onze evenementen zo goed mogelijk in te plannen.
U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest en YouTube bijvoorbeeld. Om deze bereikbaarheid mogelijk te maken is het ook nodig dat wij persoonsgegevens verwerken.

Nieuwsbrieven en mailings
U kunt zich bij ons inschrijven om nieuwsbrieven te ontvangen. Soms gepersonaliseerd, soms niet. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u zich in elke e-mail uitschrijven.

Privacygarantie
Voor het verzamelen, versturen en evalueren van de Privacygarantie-audits worden contactgegevens verwerkt.

Werving en acquisitie (marketing)
Boretti beweegt zich nauwgezet in de veranderende markt en daarom benaderen we nieuwe klanten, sponsoren, sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en werven we ook nieuwe collega's. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken we ook contactgegevens.

Voor het opzetten van Boretti campagnes (en merk gerelateerde campagnes zoals onze evenementen) zijn ook persoonsgegevens nodig. Denk hierbij aan IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Het stelt ons in staat om op de juiste plaatsen de meest relevante advertenties te plaatsen.
Ook maken wij voor Boretti (en merkgerelateerde campagnes) gebruik van 'aangepaste doelgroepen' via social media platforms. We gebruiken daarvoor ook Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube en LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden geplaatst. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij u daar ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven.
Indien u niet wilt dat er advertenties via deze platforms worden getoond, kunt u contact met ons opnemen via onze hierboven genoemde contactgegevens. U kunt zich ook afmelden voor deze platforms. Instructies hiervoor kunt u vinden op de volgende pagina's:

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
YouTube
LinkedIn


Let op: Het kan zijn dat u na afmelding nog steeds geplaatste Boretti advertenties te zien krijgt indien u deel uitmaakt van een algemene doelgroep waar wij onze advertenties op richten.

Verbetering Boretti dienstverlening
Wij leggen ook persoonsgegevens vast voor de verbetering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen de meeste lezers trekken en openingspercentages om te kijken of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Bijzondere gegevens
Wij verwerken 2 soorten bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto's). Geslacht verwerken wij om u te kunnen aanspreken met 'mevrouw' of 'meneer'. Foto's verwerken wij om meer sfeer te geven aan onze content. De verwerking van deze gegevens zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Rechten van alle betrokken partijen
Onder de AVG hebben alle betrokken partijen verschillende rechten. Wij streven ernaar deze zo goed mogelijk na te leven. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten. Om uw rechten op te eisen, kunt u contact met ons opnemen via info@boretti.com of +31(0)20-4363439.

Informatie en inzage
Natuurlijk kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook willen wij u graag meer vertellen over hoe en waarom wij deze gegevens verwerken.

Rectificatie: Heeft u gemerkt dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons weten en we zullen het aanpassen.

Recht om te worden vergeten: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen, altijd wissen. Het kan zijn dat wij ze voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie of ontdubbeling) nog moeten verwerken.

Beperking: Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens ten onrechte of op onjuiste wijze verwerken, kunt u ook die verwerking laten beperken.

Bezwaar(protest): U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gaat het om marketing? Dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Er is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens te laten overdragen. Als u aanspraak wilt maken op dit recht, kunt u contact met ons opnemen.
Bovendien, mag je ook:

Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u de toestemming voor andere vormen van verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.


Klaag bij de AP: Vindt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook na 25 mei 2018 een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Grondslagen van de verwerking
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens om een wettelijke plicht uit te voeren, sommige om een overeenkomst uit te voeren (dienstverleningscontract, evenement) en de meeste om het gerechtvaardigd belang van Boretti te behartigen: het uitvoeren om onze doelstellingen te bereiken. Tot slot verwerken wij enkele gegevens met uw toestemming: dit betreft voornamelijk online tracking methoden om onze dienstverlening beter af te stemmen op de doelgroep of klantbehoefte.

Derden-ontvangers
Voor de uitvoering van onze diensten maken wij gebruik van dienstverleners. Dit zijn geen "derde-ontvangers" maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met transportbedrijven om uw bestelling op een bepaald adres te laten bezorgen. Deze partijen verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de instructies van Boretti.
Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan derden; zoals de belastingdienst. Verder zullen wij gegevens alleen aan derden verstrekken als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links
Het is mogelijk dat u op de websites van Boretti verwijzingen aantreft naar andere websites of organisaties. Als u deze verwijzingen gebruikt, komt u in een andere omgeving met mogelijk een andere privacyverklaring.

Cookieverklaring
Op de websites van Boretti maken wij gebruik van cookies. Wij gebruiken ze om onze dienstverlening te verbeteren, voor het optimaal functioneren van onze website, voor het efficiënt uitvoeren van onze campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in onze privacyverklaring. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.

Marketing
Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Webanalyse
Boretti maakt gebruik van Analytics cookies om te onderzoeken hoe de Boretti website wordt gebruikt. Op uw computer of mobiele apparaat wordt een permanente cookie geplaatst. Boretti verkrijgt daarmee inzicht in hoe en hoe vaak de Boretti website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Boretti website zo nodig aanpassen. Het stelt ons in staat om continu te werken aan een optimaal functionerende Boretti website.
Boretti verwerkt anonieme statistieken over het bezoek aan de website. Dit gebeurt met een webanalysesysteem. In het webanalysesysteem worden onder meer de volgende gegevens via cookies opgeslagen:

IP-adres
technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
vanaf welke pagina u bent binnengekomen op de Boretti website
wanneer en hoe lang u de Boretti website bezoekt of gebruikt
of u gebruik maakt van de functionaliteiten van de Boretti website
welke pagina's u bezoekt op de Boretti website

Verwijderen
U kunt uw cookies eenvoudig verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link van waaruit u de in uw browser geplaatste cookies kunt verwijderen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9
Safari

Boretti
Boretti

Laat u inspireren en ervaar Boretti’s 
'Passione in Cucina'.

Ontdek onze mooie producten

Vind een verkooppunt